Konkurs Wygraj Włoskie Zakupy

Home » Konkurs Wygraj Włoskie Zakupy

Unisciti alla più grande community imprenditoriale italiana in Polonia

KONKURS ”WYGRAJ WŁOSKIE ZAKUPY”

Lubisz włoskie sery, wędliny, makarony, słodycze? Świetnie się składa, bo ten konkurs jest właśnie dla Ciebie. Możesz wygrać do 1000 zł na zakupy w certyfikowanych włoskich sklepach w Warszawie.

 

  JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE?

 

 1. Zrób zdjęcie swoich ulubionych włoskich produktów, które masz w domu, w kuchni, w lodówce, na pikniku, w pracy albo w sklepowym koszyku.
 2. Odpowiedz kreatywnie na pytanie: dlaczego włoskie produkty, które są na Twoim zdjęciu, są Twoimi ulubionymi?
 3. Opublikuj zdjęcie jako post na swoim kanale na Instagramie albo Facebooku z hasztagiem #buyitaly.
 4. Konkurs rozpoczyna się 8 lipca 2022 i będzie trwał przez 7 tygodni do 28 sierpnia 2022.
 5. Nagrody: 18 bonów na zakupy o wartości 250 zł brutto, 3 bony na zakupy o wartości 500 zł brutto oraz 1 bon na zakupy o wartości 1000 zł brutto.
  1. Regulamin

  VIDEO

  Tydzień 1 – video

  Włoskie przekąski

  Tydzień 2 – video

  Prawdziwa włoska carbonara

  Tydzień 3 – video

  Parmigiana z bakłażanem

  Tydzień 4 – video

  Gnocchi 4 sery

  Tydzień 5 – video

  Makaron z pikantną Ndują

  Tydzień 6 – video

  Spaghetti ze świeżymi pomidorami i Prosciutto di Parma

  Tydzień 7 – video

  Risotto z kurkami i kiełbask

  Tydzień 1 – video

  Włoskie przekąski

  Tydzień 2 – video

  Prawdziwa włoska carbonara

  Tydzień 3 – video

  Parmigiana z bakłażanem

  Tydzień 4 – video

  Gnocchi 4 sery

  Tydzień 5 – video

  Makaron z pikantną Ndują

  Tydzień 6 – video

  Spaghetti ze świeżymi pomidorami i Prosciutto di Parma

  Tydzień 7 – video

  Risotto z kurkami i kiełbask

  ZWYCIĘZCY

  Tutaj zobaczycie, które zdjęcia włoskich produktów opublikowane na Facebooku lub Instagramie zostały nagrodzone bonami na zakupy.  Zwycięzców będziemy ogłaszać: 25 lipca, 8 sierpnia & 31 sierpnia.

  Bon 250 zł

  Bon 250 zł

  Bon 250 zł

  Bon 250 zł

  Bon 250 zł

  Bon 250 zł

  Bon 250 zł

  Bon 250 zł

  Bon 250 zł

  Bon 250 zł

  Bon 250 zł

  Bon 250 zł

  Bon 250 zł

  Bon 250 zł

  Bon 250 zł

  Bon 250 zł

  Bon 250 zł

  Bon 500 zł

  Bon 500 zł

  Bon 1000 zł

  REGULAMIN KONKURSU”WYGRAJ WŁOSKIE ZAKUPY”

  1. ORGANIZATOR

  1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Wygraj włoskie zakupy”, zwanego dalej „Konkursem”, jest Włoska Izba Handlowo-Przemysłowa w Polsce sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Pańskiej 98/9, 00-837 Warszawa, NIP: 5251920545 (zwany dalej „Organizatorem”).
  2. Konkurs nie jest organizowany ani współorganizowany, jak również nie jest sponsorowany, ani wspierany przez serwis społecznościowy Facebook lub przez jego operatora i nie jest z serwisem Facebook lub jego operatorem w żaden inny sposób związany.


   2. CZAS TRWANIA, TERYTORIUM I SPOSÓB PROWADZENIA KONKURSU

  1. Konkurs, tj. faktyczne przyjmowanie zgłoszeń i rozstrzygnięcie Konkursu, jest organizowany w okresie od 8 lipca 2022 roku do 30 sierpnia 2022 roku do godz. 23:59:59.
  2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  3. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się w terminie do dnia 31 sierpnia 2022 roku.
  4. Za realizację i obsługę Konkursu odpowiedzialny jest Organizator.
  5. Konkurs, prowadzony jest wyłącznie w oparciu o niniejszy Regulamin i powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy art. 919 – 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2014 roku poz. 121 z późn. zm.), zwanej dalej „k. c.”.

  3. UCZESTNICY I WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

  1. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do użytkowników Facebooka oraz Instagrama, którzy mają możliwość publikacji posta na prywatnym profilu.
  2. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne (zwane „Uczestnikami”) które mają zarejestrowane, aktywne konto i są zalogowane w serwisie Facebook lub Instagram oraz wykonają Zadanie Konkursowe, o którym mowa w § 4 poniżej.
  3. Dostarczanie Zgłoszeń jest możliwe jedynie w czasie trwania zgłoszeń Konkursu wskazanym w § 2 ust. 2 Regulaminu. Zgłoszenia dostarczone po terminie lub z innych przyczyn naruszające warunki niniejszego Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie.
  4. Uczestnik może przesłać jedno Zgłoszenie w całym konkursie. Może natomiast otrzymać więcej niż jedną nagrodę podczas trwania Konkursu.

   4. ZADANIE KONKURSOWE

   1. Zadanie konkursowe polega na zrobieniu zdjęcia ulubionych włoskich produktów, które masz w domu, w kuchni, w lodówce, na pikniku, w pracy albo w sklepowym koszyku oraz umieszczenie co najmniej 1 zdjęcia lub video na posiadanym profilu na Facebooku lub Instagramie wraz z opisem, który zawierać będzie kreatywną odpowiedź na pytanie konkursowe wraz z zamieszczonym hasztagiem #buyitaly.

   Pytanie: dlaczego włoskie produkty, które pokazujesz na zdjęciu, są Twoimi ulubionymi?

   Odpowiedzi w formie postów ze zdjęciem lub video będą oceniane przez Jury w celu przyznania nagród.

   1. Celem dokonania skutecznego zgłoszenia do Konkursu, Zadanie konkursowe należy opublikować w formie postu ze zdjęciem lub video na swoim profilu na Facebooku lub Instagramie.
   2. Publikując i zgłaszając Zadanie konkursowe, Uczestnik oświadcza, iż jest on jego wyłącznym autorem i wyraża nieodwołalną zgodę na jego dalszą publikację i rozpowszechnianie w sieci Internet, w szczególności w mediach społecznościowych, przez Organizatora i Zlecającego wraz z oznaczeniem autorstwa Zadania Konkursowego. Uczestnik udziela ww. zgody nieodpłatnie.
   3. Zadania Konkursowe zgłoszone w sposób inny niż określony w §4 ust. 1-2 nie będą podlegały analizie, a tym samym nie będą brały udziału w Konkursie.
   4. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania zgłoszenia konkursowego, jeśli będzie ono zawierać treści lub materiały, które:
   5. a) w jakikolwiek sposób mogą naruszać prawo obowiązujące w Polsce;
   6. b) w jakikolwiek sposób mogą naruszać prawa osób trzecich, zwłaszcza dobra osobiste, prawa autorskie lub prawa własności przemysłowej (intelektualnej);
   7. c) dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język czy religię oraz nawołujące do przemocy;
   8. d) obraźliwe i wulgarne lub o charakterze pornograficznym;
   9. e) naruszające inne postanowienia zawarte w Regulaminie lub zostały nadesłane po terminie.

    5. NAGRODY

   1. Jury – Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, wybierze 22 (dwudziestu dwóch) zwycięzców spośród konkursowych zgłoszeń Uczestników (zwanych: „Zwycięzcami”).
   2. Uczestnik, który zgłosił do Konkursu jedno rozwiązanie Zadania Konkursowego może zostać nagrodzony więcej niż 1 raz.
   3. W Konkursie zostanie przyznanych 22 nagród rzeczowych dla Zwycięzców:

   1 x bon o łącznej wartości 1000 zł brutto

   3 x bon o łącznej wartości 500 zł brutto

   18 x bon o łącznej wartości 250 zł brutto

   1. Nagrody zostaną wysłane laureatom Konkursu w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od dnia dostarczenia danych niezbędnych do wysyłki nagród przez wszystkich laureatów w regulaminowym czasie, tj. w ciągu 5 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników.
   2. Bony na zakupy włoskich produktów będą ważne do 30 listopada 2022 i nie będą przedłużane.
   3. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny ani na żadną inną formę rekompensaty. Nie jest możliwa wypłata kwoty, która pozostanie z bonu po dokonaniu zakupów.
    7. Bony mogą być realizowane wyłącznie w sklepach certyfikowanych przez Organizatora na terenie Warszawy, których lista znajduje się na stronie: https://cciip.pl/pl/projekty-made-in-italy/certyfikacja-buy-italy/ oprócz sklepów, która oznaczone są jako niebiorące udział w konkursie.  

    6. PRZYZNANIE NAGRÓD
    1. Zwycięzców Konkursu wyłoni jury konkursowe powołane przez Organizatora.
    2. Jury wybierze 22 zwycięzców, który spełnią warunki Konkursu oraz w ocenie członków Jury będą najbardziej kreatywne i odzwierciedlające odpowiedź na pytanie konkursowe.
    3. Wyniki Konkursu, wraz z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy użytkownika w serwisie Facebook lub Instagram zostaną ogłoszone publicznie pod postem konkursowym oraz w wiadomościach prywatnych do zwycięzców.
    4. Zwycięzcy mają obowiązek przekazać swoje dane do wysyłki nagrody w ciągu 5 dni roboczych od ogłoszenia wyników. W przypadku niedostarczenia tych danych bez podania przyczyny, Nagroda pozostaje do rozdysponowania przez Organizatora. Organizator może przyznać taką nagrodę Uczestnikowi, który w ocenie Komisji przygotował kolejne najlepsze Zadanie Konkursowe.

   7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

   1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej. Reklamacje mogą być składane w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od daty rozstrzygnięcia Konkursu (decyduje data stempla pocztowego na przesyłce) pod adresem: Włoska Izba Handlowo-Przemysłowa 6 Warszawa z dopiskiem „Konkurs Kupuj włoskie” lub na adres elektroniczny e-mail:  również z dopiskiem „Konkurs Kupuj włoskie”.
   2. Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie niż pisemna nie będą rozpatrywane.
   3. Dane osobowe przekazane w związku z reklamacją będą przetwarzane wyłącznie w celu jej obsługi i rozpatrzenia, a podstawą prawną przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes współadministratorów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
   4. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
   5. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie (na adres pocztowy lub mailowy podany w reklamacji), w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
   6. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Decyzje Organizatora w przedmiocie zgłoszonej reklamacji są ostateczne.

   8. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

   1. Dane Uczestników, o ile stanowią dane osobowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej „RODO”), są przekazywane Współadministratorom wyłącznie w celu określonym w Regulaminie i podlegają ochronie przewidzianej w przepisach RODO. Współadministratorzy zbierają i przetwarzają dane osobowe Uczestników wyłącznie w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu.
   2. Współadministratorami danych osobowych są Organizator i Zlecający Konkurs. Współadministratorzy przetwarzają dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z RODO.
   3. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu obejmować będzie następujący zakres tych danych: imię i nazwisko; w przypadku laureatów Konkursu dodatkowo: numer telefonu; adres poczty elektronicznej e-mail; adres, na który ma być wysłana nagroda rzeczowa.
   4. W sprawach dotyczących współadministrowania, współadministratorzy ustalili, że funkcję punktu kontaktowego zgodnie z art. 26 ust. 1 RODO będzie pełnił Zlecający konkurs. Zlecający Konkurs wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym każdy Uczestnik może skontaktować się poprzez adres e-mail dane_osobowe@grupainteger.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Ze współadministratorami można się również skontaktować pisemnie na adres siedziby każdego ze współadministratorów.
   5. Dane przetwarzane będą w celu: a) udziału Uczestników Konkursu w Konkursie, w zakresie określonym w Regulaminie, podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes współadministratorów polegający na możliwości przeprowadzenia konkursu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), b) zapewnienia bezpieczeństwa Konkursu, w tym wykrywanie różnego rodzaju botów i nadużyć, jak również w celu wykonywania pomiarów statystycznych i udoskonalania Konkursu tak, żeby spełniał Państwa oczekiwania, podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes współadministratorów, polegający na optymalizacji korzystania z narzędzi konkursowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),  c) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez współadministratorów – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes współadministratorów, polegający na ochronie ich praw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
   6. Odbiorcami danych, czyli podmiotami, którym współadministratorzy będą mogli przekazać dane zgodnie z obowiązującym prawem, będą, podmioty wykonujące usługi na zlecenie współadministratorów, t. j. dostawcy usług IT. Dane Uczestnika podlegają również przetwarzaniu przez Facebook/Instagram, Inc. (więcej informacji https://www.facebook.com/privacy/explanation).
   7. Współadministratorzy stosują środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych Uczestników odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
   8. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
   9. Uczestnik ma prawo m.in. do żądania dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania z przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją. Prawa powyższe Uczestnicy mogą wykonywać np. przesyłając taką informację na następujący adres e-mail Zlecającego Konkurs: sekretariat@cciip.pl lub pisemnie na adres: Włoska Izba Handlowo-Przemysłowa w Polsce ul. Pańska 98, lok. 9, 00-837 Warszawa.
   10. Uczestnikom przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Na terenie Polski, organem na nadzorczym właściwym do wniesienia skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   11. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas trwania Konkursu, najpóźniej do dnia 24 maja 2022 roku. Po dacie wskazanej w zdaniu poprzedzającym dane osobowe laureatów Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu ogłoszenia wyników Konkursu, wydania nagród i zrealizowania obowiązków podatkowych i realizacji procesu reklamacyjnego. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez współadministratorów.

   9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

   1. Naruszenie postanowień Regulaminu przez Uczestnika (osobę dokonującą rejestracji w ramach Konkursu) bądź podanie nieprawdziwych danych stanowi podstawę jego wykluczenia z udziału w Konkursie.
   2. Wykluczeniu będzie podlegała także osoba, która w związku z Konkursem naruszyła prawa lub dobre imię Organizatora lub Zlecającego, lub która w celu uzyskania Nagrody podejmowała działania sprzeczne z intencją Konkursu i zasadami współżycia społecznego, w tym wykorzystywała luki w systemie informatycznym Organizatora.
   3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w realizacji świadczeń objętych Konkursem spowodowane podaniem przez Uczestnika nieprawdziwych lub niepełnych danych.
   4. Uczestnik jest odpowiedzialny za treść Zadania Konkursowego – zgłoszenia i w tym zakresie zwalnia Organizatora oraz Zlecającego z jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec osób trzecich, których prawa zostały naruszone przez publikację Zadania Konkursowego lub dalsze jego rozpowszechnianie i publikowanie przez Organizatora lub Zlecającego.
   5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz przedłużenia czasu trwania Konkursu w każdym czasie, pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych przez Uczestników.
   6. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie ani za wykorzystywanie przez Organizatora elementów Zgłoszenia w jakikolwiek sposób.
   7. Informacje o zmianach w Regulaminie będą podawane na poniższej stronie i wchodzą w życie z dniem ich publikacji.
   8. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 847)
   9. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 roku.

      

     Dołącz do największej włoskiej społeczności przedsiębiorców w Polsce

     Jesteś przedsiębiorcą i chcesz przyczynić się do rozwoju relacji biznesowej między Włochami a Polską? Lubisz Włochy i chcesz odkryć miejsce, które pozwoli Ci w pełni poczuć włoską atmosferę w Polsce? Nasze członkostwo jest dla Ciebie.

     Elisabetta Caprino
     Managing Director