Skuteczne mediacje on-line nie tylko w czasie pandemii

Home » Aktualności » Skuteczne mediacje on-line nie tylko w czasie pandemii

Skuteczne mediacje on-line nie tylko w czasie pandemii

1 czerwca, 2020

 INFORMACJA PRASOWA Skuteczne mediacje on-line nie tylko w czasie pandemii. Międzynarodowe Centrum Mediacji przy międzynarodowych izbach gospodarczych wprowadziło mediacje on-line. – W Międzynarodowym Centrum Mediacji oprócz tradycyjnych form mediacji gospodarczych realizowanych w ramach posiedzeń wspólnych i indywidualnych posiadamy w swojej ofercie także mediacje online. Mediacje online wykorzystywane były do tej pory do mediowania sporów, w których z jakiegoś powodu nie było możliwe stawienie się stron w jednym miejscu i w jednym czasie. Jest to dość częsta sytuacja w przypadku sporów transgranicznych, gdzie jedna ze stron z powodów – najczęściej czysto logistycznych – nie mogła stawić się w Polsce – mówi dr Ewelina Stobiecka koordynator Międzynarodowego Centrum Mediacji, partner zarządzający w kancelarii Taylor Wessing. Jak w praktyce wygląda mediacja online w MCM? Mediacja może być́ wszczęta na zgodny wniosek stron chcących skorzystać́ z postepowania mediacyjnego lub na wniosek jednej ze stron, jeżeli druga strona również̇ wyraziła zgodę̨ na przeprowadzenie mediacji w sprawie. Brak odpowiedzi strony, do której skierowano wniosek traktuje się̨ jako brak zgody na mediację. W przypadku zgody stron na postepowanie mediacyjne, koordynator Międzynarodowego Centrum Mediacji przedkłada stronom umowę̨ o mediacje. W ramach przygotowań́ do mediacji, koordynator przeprowadza rozmowę̨ ze stronami oceniając zakres i przedmiot sporu oraz charakter spraw spornych, pomaga w wyborze właściwego mediatora, a także ustala wraz ze stronami oraz wybranym mediatorem zakres kwestii podlegających wyjaśnieniu przed właściwym postepowaniem mediacyjnym. Mediacja może odbywać się także zdalnie za pomocą środków porozumiewania się na odległość, tj. e-maila lub odpowiednich komunikatorów internetowych. W przypadku mediacji zdalnej mediator ustala wraz ze stronami wszelkie aspekty techniczne oraz zapewnia bezpieczeństwo i poufność takich mediacji. Komunikatory dostępne dla mediacji on-line zapewniają tworzenie dwóch lub nawet trzech równoległych wirtualnych pokoi, z pomocą których wszystkie niezbędne elementy mediacji mogą – w trakcie sesji on-line – zaistnieć. Tak więc zarówno spotkanie wspólne jak i sesje indywidulane mogą być sprawnie przeprowadzone. – Także w ostatnim czasie pandemii mediacje online są dużo częściej wykorzystywane, w tym przypadku jednak w związku ze środkami bezpieczeństwa i ograniczeniami związanymi z kontaktami społecznymi – dodaje Elisabetta Caprino, Członek Rady Międzynarodowego Centrum Mediacji, Sekretarz Generalny Włoskiej Izby Handlowo-Przemysłowej. Mediacja on-line kończy się ugodą, którą strony mogą zatwierdzić w sądzie tak, aby ugoda stała się tytułem egzekucyjnym i na równi z wyrokiem stanowiła podstawę wszczęcia ewentualnego postępowania egzekucyjnego. Zgodnie z najnowszym zmianami związanymi z luzowaniem gospodarki, sądy powoli powracają do normalnego funkcjonowania. Ponieważ ustawodawca przewidział, że zarówno w czasie epidemii lub stanu zagrożenia epidemiologicznego, jak i w okresie roku po ich zakończeniu posiedzenia sądu mogą odbywać się w formie zdalnej, nie wykluczone, że także – stosunkowo proste – posiedzenia mające na celu zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem będą zatwierdzane przez sąd w trakcie posiedzenia zorganizowanego on-line. Regulamin i cennik: http://www.mcm.org.pl/docs/Regulamin_postepowania_mediacyjnego_i_cennik_04-2020.pdf Film kroków do ugody: https://www.youtube.com/watch?v=aHkQSQ-O3g8 Download PDF

Dołącz do największej włoskiej społeczności przedsiębiorców w Polsce

Jesteś przedsiębiorcą i chcesz przyczynić się do rozwoju relacji biznesowej między Włochami a Polską? Lubisz Włochy i chcesz odkryć miejsce, które pozwoli Ci w pełni poczuć włoską atmosferę w Polsce? Nasze członkostwo jest dla Ciebie.

Elisabetta Caprino
Managing Director