Roczne stawki

Home » Zostań Naszym Członkiem » Roczne stawki

Dołącz do największej włoskiej społeczności przedsiębiorców w Polsce

Członkostwo w Izbie jest odnawialne corocznie, 31 grudnia każdego roku. Jest ono odnawiane automatycznie, jeśli Członek nie złoży do Zarządu rezygnacji ze swojego członkostwa do 31 października danego roku.

Składka członkowska jest obliczana na podstawie liczby pracowników*, których zatrudnia Twoja firma. 

Wysokość składek w bieżącym roku wynosi:

2.000 PLN  – dla jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki jednoosobowej

3.000 PLN  – dla firm zatrudniających od 2 do 10 osób

5.000 PLN  – dla firm zatrudniających od 11 do 30 osób

6.500 PLN  – dla firm zatrudniających od 31 do 50 osób

8.500 PLN  – dla firm zatrudniających od 51 do 100 osób 

10.000 PLN  – dla firm zatrudniających ponad 100 osób

Jeżeli przyjęcie w poczet członków nie następuje na początku roku, wysokość rocznej składki członkowskiej jest równa wielokrotności dwunastych części kwoty rocznej odpowiadającej liczbie miesięcy od miesiąca przyjęcia do końca roku.

*Zasady obliczania liczby pracowników:

Chodzi o pracowników, którzy współpracują z firmą napodstawie: umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy o współpracy z prowadzoną działalnością gospodarczą.

▪ Dla firm HR praca tymczasowa: wszyscy pracownicy tymczasowi także są wliczani.

▪ W przypadku firm usługowych: wliczani są również wspólnicy nieetatowi

Dołącz do największej włoskiej społeczności przedsiębiorców w Polsce

Jesteś przedsiębiorcą i chcesz przyczynić się do rozwoju relacji biznesowej między Włochami a Polską? Lubisz Włochy i chcesz odkryć miejsce, które pozwoli Ci w pełni poczuć włoską atmosferę w Polsce? Nasze członkostwo jest dla Ciebie.

Elisabetta Caprino
Managing Director