Aerospace Forum – zacieśnienie współpracy włosko-polskiej w obszarze lotnictwa i kosmonautyki (FOTO, VIDEO)

Home » Aktualności » Aerospace Forum – zacieśnienie współpracy włosko-polskiej w obszarze lotnictwa i kosmonautyki (FOTO, VIDEO)

Aerospace Forum – zacieśnienie współpracy włosko-polskiej w obszarze lotnictwa i kosmonautyki (FOTO, VIDEO)

20 grudnia, 2019

 

 Włoskie i polskie firmy oraz instytucje z sektora lotniczego i kosmicznego spotkały się 4 grudnia w Warszawie podczas pierwszego Italian-Polish Aerospace Forum, aby wzmocnić więzi przemysłowe pomiędzy obydwoma państwami. Organizatorem Italian-Polish Aerospace Forum jest Ambasada Włoch w Polsce, przy wsparciu ITA/ICE – Agencji Promocji i Internacjonalizacji Przedsiębiorstw Włoskich oraz Włoskiej Izby Handlowo – Przemysłowej w Polsce. – Celem tego wydarzenia jest rozwój współpracy włosko-polskiej w bardzo ważnych sektorach przemysłu: lotniczym i kosmicznym. Obecność, na tej konferencji prezesów agencji kosmicznych obydwu państw daje nie tylko szansę na dalszą współpracę w przyszłości tutaj w Polsce, ale także możliwość ekspansji w Europie – powiedział J.E. Aldo Amati, Ambasador Republiki Włoskiej w Polsce.
Sektor przemysłu kosmicznego i lotniczego to wzrastająca i rozwijająca się gałąź gospodarki we Włoszech. Obecnie, ponad 800 przedsiębiorstw z tego sektora zatrudnia około 60 tysięcy pracowników. Znaczna część obrotu z tego obszaru generowana jest na rynkach międzynarodowych. Współpraca w zakresie rozwoju nowoczesnych technologii to spoiwo, które daje możliwość wspólnego rozwoju wśród państw europejskich.
– Dla Polski i Włoch przemysł lotniczy i kosmiczny są bardzo ważne. Należy podkreślić, że obok takich gigantów jak Leonardo, istnieje sieć ponad tysiąca małych i średnich przedsiębiorstw, które są bardzo wyspecjalizowane i są ważnym ogniwem w łańcuchu dostaw dla wielkich graczy z sektora aerospace we Włoszech i na świecie – powiedział Antonino Mafodda, Dyrektor ITA/ICE – Agencji Promocji i Internacjonalizacji Przedsiębiorstw Włoskich w Polsce. – Idea Italian-Polish Aerospace Forum narodziła się wśród włoskich instytucji ulokowanych w Polsce po to, by wspierać ten szczególny sektor. Zależy nam na zacieśnianiu stosunków między włoską i polską branżą aerospace i na sprowadzeniu do Polski innych, mniejszych przedsiębiorstw, aby poprzez współprace z polskimi firmami kreować nową technologiczną rzeczywistość w obszarze kosmicznym i lotniczym – dodał Piero Cannas, Prezes Włoskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce. Italian-Polish Aerospace Forum jest doskonałą okazją dla polskich firm sektora lotniczego i kosmicznego do nawiązania pierwszych kontaktów z włoskimi odpowiednikami tej branży oraz wymiany doświadczeń. Ze strony instytucjonalnej w Forum uczestniczyli przedstawiciele rządów zarówno Polski jak i Włoch, agencji kosmicznych obu państw, Agencji Rozwoju Przemysłu, włoskiego zrzeszenia AIAD – Italian Industries Federation for Aerospace oraz polskich instytutów naukowo-badawczych i uczelni wyższych. – Rodzimy przemysł kosmiczny charakteryzuje się wysoką kulturą współpracy świata nauki i biznesu. To stosunkowo nowa branża w Polsce. Dlatego być może łatwiej było jej przełamać pewne bariery dzielące te dwa światy, a także bez kompleksów wejść na globalne rynki. Na takim sieciowym modelu współpracy chcielibyśmy w przyszłości oprzeć całą polską gospodarkę. Od 2012 r. jesteśmy członkiem Europejskiej Agencji Kosmicznej i obserwujemy dynamiczny wzrost polskich firm w sektorze aerospace – powiedział sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Marcin Ociepa. Oprócz małych i średnich przedsiębiorstw oraz koncernu Leonardo, który jest partnerem strategicznym Forum i zarazem właścicielem zakładów PZL Świdnik, w wydarzeniu wzięły udział także kluczowe dla branży lotniczej i kosmicznej podmioty: między innymi dziewięć włoskich firm, dwa polskie i dwa włoskie klastry, a także Polska Grupa Zbrojeniowa oraz Grupa WB. Prezes Leonardo Polska, Marco Lupo podkreślał rolę innowacji w przemyśle aerospace oraz wspólnego działania w dziedzinie lotnictwa i kosmonautyki, które prowadzi do międzynarodowych sukcesów: – Polska i Włochy posiadają znaczący potencjał, by odnieść możliwie najlepsze korzyści z dalszego rozwoju współpracy w dziedzinie lotnictwa i kosmonautyki. Obydwa państwa mają podobne wymagania w wielu obszarach, a zarówno doświadczenia w Europie jak i w ramach NATO wielokrotnie pokazały, że wspólne przedsięwzięcia na rzecz rozwoju nowych, zaawansowanych programów prowadzą do nadzwyczajnych wyników w zakresie korzyści gospodarczych, bezpieczeństwa i zdolności obronnych oraz możliwości eksportowych.
Ponadto wzmocnienie tej współpracy pozwoliłoby Polsce na ekspansję w nowych obszarach lub utrzymanie się w czołówce innowacyjności i konkurencyjności w sektorach, w których polski przemysł ma już ugruntowaną i strategiczną obecność. Leonardo odegrało już znaczącą rolę w tym przedsięwzięciu. Przemysł włoski i polski wspólnie mogą nadal być liderami w sferze innowacji. Po konferencji odbyły się spotkania networkingowe pomiędzy polskimi i włoskimi firmami. Forum zakończyło się uroczystą kolacją. Więcej informacji: https://forumaerospace.com/pl/ Organizatorzy: Ambasada Włoch w Polsce, Italian Trade Agency/Agencja Promocji i Internacjonalizacji Przedsiębiorstw Włoskich (ITA/ICE), Włoska Izba Handlowo-Przemysłowa w Polsce. Partner strategiczny: Leonardo Sponsor Główny: ENIT – Narodowa Agencja Turystyki Włoskiej Sponsor Platinum: Core 

Dołącz do największej włoskiej społeczności przedsiębiorców w Polsce

Jesteś przedsiębiorcą i chcesz przyczynić się do rozwoju relacji biznesowej między Włochami a Polską? Lubisz Włochy i chcesz odkryć miejsce, które pozwoli Ci w pełni poczuć włoską atmosferę w Polsce? Nasze członkostwo jest dla Ciebie.

Elisabetta Caprino
Managing Director