ASSOCAMERESTERO

Home » Aktualności » ASSOCAMERESTERO

ASSOCAMERESTERO

30 stycznia, 2015

 Szanowni Państwo, w październiku 2013 r., w chwili wyboru aktualnego Zarządu, ustalono następujący program działań na dwuletnią kadencję 2013-2015:
• Dopełnienie formalności do przystąpienia Izby do Assocamerestero
• Aktywizacja członków do czynnego udziału w życiu Izby
• Zwiększenie liczby firm członkowskich
• Opracowanie i wprowadzenie biznesowego modelu Izby na rzecz Członków
Dziś po 16 miesiącach działalności z przyjemnością informuję Państwa, że w dn. 16 grudnia 2014 r. podczas posiedzenia zorganizowanego przez włoskie Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego (MISE), w której uczestniczyli Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Międzynarodowej Współpracy (MAECI), Assocamerestero i ICE, wydano uchwałę nt pełnoprawnego przystąpienia naszej Izby do Assocamerestro, do Systemu Włoskich Instytucji zagranicą. Uchwała podjęta przez MISE w dn. 27 stycznia 2015 r., którą znajdą Państwo w załączniku, jest oficjalnym komunikatem. Ten ważny wynik, który powinien napawać nas dumą jako wspólnotę, został osiągnięty dzięki wytrwałości Zarządu, który solidnie pracował nad jego uzyskaniem. Również dzięki nieocenionemu wkładowi poprzedniego Zarządu i Prezesa, którzy pracowali nad otrzymaniem wstępnego zezwolenia w grudniu 2012 r. stanowiącego nieodzowny warunek do zakończenia procesu.
Osobiste podziękowania kieruję do wszystkich Członków, którzy obdarzyli nas zaufaniem i zaakceptowali w lipcu 2014 r. składkę Una Tantum konieczną do zbilansowania budżetu organizacji zgodnie z wymogami narzuconymi przez ministerstwo. Serdeczne podziękowania dla Ambasady Włoch i ICE w Warszawie za ich instytucjonalne wsparcie.
Ta uchwała otwiera przed Włoską Izbą drzwi do rozwoju i umożliwia jej jeszcze lepsze wychodzenie naprzeciw potrzebom Członków, potrzebom włoskiej wspólnoty w Polsce i tej która z Włoch przygląda się Polsce oraz potrzebom polskich przedsiębiorców, którzy postrzegają Italię jako kraj strategiczny dla ich rozwoju.
Uważamy, że jesteśmy gotowi aby kontynuować w roku 2015 realizację nakreślonych celów, poczynając od 45 nowych firm, które od października 2013 r. obdarzyły nas zaufaniem przystępując do Izby.
Drodzy Członkowie, Włoska Izba chętnie wysłucha Waszych oczekiwań. Piero Cannas Prezes Download PDF

Dołącz do największej włoskiej społeczności przedsiębiorców w Polsce

Jesteś przedsiębiorcą i chcesz przyczynić się do rozwoju relacji biznesowej między Włochami a Polską? Lubisz Włochy i chcesz odkryć miejsce, które pozwoli Ci w pełni poczuć włoską atmosferę w Polsce? Nasze członkostwo jest dla Ciebie.

Elisabetta Caprino
Managing Director