Centro Studi CCIIP: Nowe rozdanie funduszy europejskich – najważniejsze informacje

Home » Aktualności » Centro Studi CCIIP: Nowe rozdanie funduszy europejskich – najważniejsze informacje

Centro Studi CCIIP: Nowe rozdanie funduszy europejskich – najważniejsze informacje

21 października, 2022

Szanowni Członkowie,

zbliża się nowe rozdanie funduszy europejskich – w ramach tej perspektywy finansowej na lata 2021-2027 firmy mogą otrzymać nawet 160 mld EUR.

Centro Studi CCIIP przygotowało dla Państwa zestaw najważniejszych informacji w tym temacie. W załączeniu prezentacja z perspektywą na lata 2021-2027.

Największa pula funduszy europejskich przewidzianych na najbliższe lata zostanie skierowana do firm, które planują przygotować produkty i usługi w oparciu o wyniki prac badawczo-rozwojowych.

Nowe programy wsparcia:

FENG „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki” w ramach którego ponad połowa środków będzie przeznaczona na wdrażanie innowacji w firmach. Obejmuje on dotacje na: innowacje w przdsiębiorstwach, tzw. projekty modułowe oraz projekty wpisujące się w tzw. Krajowe Inteligentne Specjalizacje (KIS), których listę znajdą Państwo poniżej. To również wsparcie dla start’upów, kontynuacja instrumentów finansowych, inwestycji za pośrednictwem funduszy Venture Capital. Program FENG będzie umożliwiał korzystanie z rozwiązań które sprawdziły się w poprzednich latach jak np. kredyt technologiczny.  

W ramach priorytetów FENG będą wspierane projekty obligatoryjnie obejmujące prowadzenie prac B+R, lub/i w zakresie rozbudowy potencjału do prowadzenia badań (czyli infrastrukturę B+R); przedsiębiorca będzie mógł samodzielnie przeprowadzić prace B+R, wspólnie z jednostką badawczo-rozwojową albo zlecić wykonanie prac B+R i wszystkie warianty mogą być sfinansowane z dotacji z funduszy europejskich. Dotacja unijna nie obejmuje jedynie zakupu wyników prac B+R celem ich wdrożenia.

Na fundusze unijne mogą liczyć nie tylko nie tylko podmioty, które już są aktywne na polu innowacji, ale także firmy, które nie mają jeszcze pomysłu na nowy, innowacyjny produkt lub usługę. Wszystko dzięki programowi Innovation Coach, działającemu w ramach Centrum Projektów Badawczych UE Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, który polega na bezpłatnym wsparciu ekspertów w inicjowaniu działalności prac B+R w firmach, które nie mają doświadczenia i wiedzy w tym zakresie.

FEPW „Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej” – program dla makroregionu Polski Wschodniej, istotnym elementem jest rozszerzenie zakresu geograficznego programu o Mazowsze (z wyłączeniem Warszawy i otaczających powiatów). W ramach tego programu kontynuowana będzie oferta Platform Startowych dla nowych pomysłów, tj.kompleksowego wsparcia dla start-upów, które chcą prowadzić działalność na terenie makroregionu Polski Wschodniej. Pomoc udzielana jest już na etapie inkubacji pomysłu i jest połączona z możliwością starania się o dotację inwestycyjną dla tych firm, które tę inkubacje zakończą pozytywnie. Dodatkowo wsparcie dla przedsiębiorstw będzie stawiało na Gospodarkę Obiegu Zamkniętego (GOZ), automatyzację i robotyzację oraz innowacje przez nowoczesne wzornictwo uwzgledniające zasady uprojektowania.

W nowej perspektywie będzie 16 Programów Regionalnych będących wsparciem zarówno dla start-upów, jak i innowacyjnych przedsięwzięć w szczególności wpisujących się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje dla danego województwa.

Krajowe Inteligentne Specjalizacje (KIS), czyli kluczowe obszary rozwoju gospodarki, w których określone są priorytety gospodarcze dotyczące aspektu prac badawczo-rozwojowych oraz inwestycji na obszarach zapewniających zwiększenie wartości dodanej gospodarki i jej konkurencyjności na rynkach zagranicznych; ich listę znajdą Państwo tutaj: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/krajowe-inteligentne-specjalizacje

Część funduszy będzie przeznaczona na dofinansowanie projektów, które mają wspierać realizację Europejskiego Zielonego Ładu (EZL). Projekty powinny wpisywać się w dwa hasła: Gospodarkę Obiegu Zamkniętego i ekoprojektowanie.

Gospodarka Obiegu Zamkniętego (GOZ) to rodzaj gospodarki cyrkularnej, opartej m.in. o recycling i upcykling, której założeniem jest rozsądne i efektywne zarządzanie surowcami i odpadami, z których potem można odzyskać jak najwięcej surowców minimalizując tym samym poziom odpadów (czystsze środowisko) i maksymalizując poziom surowców, z których powstają nowe produkty. Dotacje na projekty związane z GOZ firmy znajdą m.in. w ramach Programu Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej. Będą to pieniądze przeznaczone nie tylko na zakup nowych technologii i wdrożenie konkretnych rozwiązań, ale także na doradztwo, w ramach którego branżowi eksperci pomogą przygotować szyty na miarę plan wdrożenia GOZ w danej firmie. Natomiast Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przeznaczy unijne środki na projekty, których celem będzie uświadamianie firmom korzyści ekonomicznych i marketingowych z wprowadzania GOZ. Wsparcie unijne na GOZ nie będzie jednak ograniczone tylko do firm działających na obszarze pięciu województw Polski Wschodniej.

Dofinansowanie projektów, które stawiają w centrum GOZ, znajdzie się także w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Aby zakwalifikować się na dotacje na innowacje w ramach programu FENG, projekt musi się wpisywać w jedną z KIS.

Otrzymanie funduszy przeznaczonych na innowacje będzie uzależnione od uwzględnienia w projekcie prac badawczo-rozwojowych. Fundusze na innowacje będzie można także wykorzystać na projekty, których celem będą nowe produkty i usługi konstruowane na bazie nowych strategii wzorniczych. Ta oferta funduszy jest jednak ograniczona regionalnie – występuje tylko w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. Z funduszy europejskich firma może sfinansować doradztwo ekspertów, projektantów, żeby opracować nową strategię wzorniczą, a następnie wdrożyć jej założenia, w tym nawet sfinansować nowa linię produkcyjną dopasowaną do prototypu nowego produktu, pod warunkiem, że nowe produkty i usługi będą zgodne z zasadą ekoprojektowania (trwalsze, niezawodne, wielokrotnego użytku, ulepszane, naprawialne, łatwiejsze w utrzymaniu, odnawianiu i recyklingu oraz energooszczędne).

Projekty modułowe

To nowość i swoista rewolucja w podejściu do tworzenia wniosków o unijne dotacje na projekty innowacyjne, która ma przyspieszyć proces pozyskania środków unijnych – przedsiębiorca będzie składał jeden wniosek, który składa się z kilku części zwanych modułami, w którym przedsiębiorca może uwzględnić wszystkie działania dotyczące opracowania i wdrożenia innowacji. Moduły są z góry narzucone. Jest ich siedem, w tym dwa obowiązkowe i pięć fakultatywnych. Moduły obowiązkowe to:

  • przeprowadzenie prac B+R,
  • moduł związany z wdrożeniem wyników prac B+R.

Nabór wniosków:

  • składanych przez MŚP lub ich konsorcja będzie prowadziła Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP),
  • nabór wniosków składanych przez: duże firmy i ich konsorcja, konsorcja dużych przedsiębiorstw z uczelniami czy jednostkami B+R oraz przez MŚP w konsorcjach z  uczelniami czy jednostkami B+R będzie prowadziło Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR).

Starty naborów w pierwszych konkursach planowane są w czwartym kwartale 2022 roku (listopad-grudzień).

Dołącz do największej włoskiej społeczności przedsiębiorców w Polsce

Jesteś przedsiębiorcą i chcesz przyczynić się do rozwoju relacji biznesowej między Włochami a Polską? Lubisz Włochy i chcesz odkryć miejsce, które pozwoli Ci w pełni poczuć włoską atmosferę w Polsce? Nasze członkostwo jest dla Ciebie.

Elisabetta Caprino
Managing Director