KOMUNIKAT CCIIP

Home » Aktualności » KOMUNIKAT CCIIP

KOMUNIKAT CCIIP

22 marca, 2023

Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2022, dobiega końca trzyletni mandat aktualnego Zarządu Włoskiej Izby Handlowo-Przemysłowej w Polsce, dlatego też podczas Walnego Zgromadzenia członków, zaraz po zatwierdzeniu Budżetu za 2022 rok, odbędą się wybory w celu powołania nowego Zarządu Włoskiej Izby na lata 2023-2026.

W związku z powyższym informujemy Państwa o tym, co następuje:

 1. 15 marca 2023 roku, zgodnie z art. 24.1. Statutu, została mianowana Komisja Wyborcza
 2. Komisja Wyborcza składa się z: Donato Di Gilio (Przewodniczący Komisji), Joanny Von Boetticher, Silvio Di Dea
 3. Wybory odbędą się podczas Walnego Zgromadzenia członków, które odbędzie się 29 czerwca 2023 roku w siedzibie Włoskiego Instytutu Kultury w Warszawie, ul. Marszałkowska 72
 4. Art. 16.2 Statutu przewiduje wybór Zarządu w dwóch różnych reprezentacjach:
 • Reprezentacji generalnej Członków zwyczajnych Izby
 • Reprezentacji lokalnej Członków zwyczajnych Izby
 1. Reprezentacja generalna Członków zwyczajnych Izby
  1. Wybór Zarządu odbywa się poprzez głosowanie na listę. Każda lista powinna zawierać liczbę kandydatów odpowiadającą wytycznym art. 16.2 Statutu. Liczba ta zostanie wskazana w oficjalnym zwołaniu Zgromadzenia wyborczego. Dopuszcza się złożenie kandydatur rezerwowych wewnątrz listy
  2. Na każdej zaprezentowanej liście, przynajmniej 30% kandydatów nie powinno było pełnić funkcji członka zarządu kończącego kadencję
  3. Osoby składające poszczególne listy są zobowiązane do przesłania Izbie na 30 dni przed datą wyborów ich programu oraz kandydatów, pod rygorem niedopuszczenia listy do wyborów
 2. Wybory reprezentacji lokalnej Członków zwyczajnych Izby
  1. Przedstawicielstwo lokalne ma prawo do wyboru jednego członka Zarządu jeżeli na 15 dni przed datą wyborów, jest przynajmniej 20 członków zrzeszonych w Izbie z danego terytorium i przestrzegających swoich zobowiązań wynikających z art. 15 pkt 15.8 Statutu
  2. Wybór przedstawiciela jednostki lokalnej odbywa się poprzez głosowanie na osobę.
  3. Kandydaci zobowiązani są do przesłania Izbie na 30 dni przed datą wyborów swojej kandydatury oraz programu pod rygorem niedopuszczenia kandydata do wyborów.

Prosimy o zapoznanie się ze Statutem i Regulaminem głosowania z załącznika.


Dołącz do największej włoskiej społeczności przedsiębiorców w Polsce

Jesteś przedsiębiorcą i chcesz przyczynić się do rozwoju relacji biznesowej między Włochami a Polską? Lubisz Włochy i chcesz odkryć miejsce, które pozwoli Ci w pełni poczuć włoską atmosferę w Polsce? Nasze członkostwo jest dla Ciebie.

Elisabetta Caprino
Managing Director