Komunikat Prasowy: International Automotive Business Meeting 2020 – Online Edition

Home » Aktualności » Komunikat Prasowy: International Automotive Business Meeting 2020 – Online Edition

Komunikat Prasowy: International Automotive Business Meeting 2020 – Online Edition

26 października, 2020

 20 października odbył się International Automotive Business Meeting, kluczowe wydarzenie z sektora motoryzacyjnego.
Głownymi tematami IABM2020 były pojazdy autonomiczne i elektromobilność i po raz pierwszy wydarzenie odbyło się online. Pomimo nowego formatu IABM zgromadził producentów samochodów, dostawców motoryzacyjnych Tier 1 i 2, game changers oraz ekspertów branżowych, którzy mieli okazję wysłuchać ekspertów motoryzacyjnych, porozmawiać o przyszłości motoryzacji w Polsce, a także poznać nowych partnerów biznesowych Wydarzenie poprowadził dziennikarz Artur Osiecki, który przedstawił program dnia, organizatorów wydarzenia – Włoską Izbę Handlowo-Przemysłową w Polsce, Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną oraz Klaster Silesia Automotive & Advanced Manufacturing, a także partnerów wydarzenia i Sponsora firmę Marcegaglia.
Konferencję zainaugurowały powitania instytucjonalne ze strony J.E. Aldo Amatiego Ambasadora Włoch w Polsce, który to podkreślił wagę sektora motoryzacyjnego we Włoszech i w Polsce. Następnie powitalną przemowę wygłosił Prezes Włoskiej Izby Handlowo-Przemysłowej w Polsce Piero Cannas oraz Viceprezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Mateusz Rykała. Obaj zwrócili uwagę na wyzwania stojące przed branżą w obliczu pandemii. Przed panelami dyskusyjnymi odbyła się ciekawa prezentacja Carlo van Driestena, architekta systemów wirtualnego testowania i walidacji dla BMW. Prezentacja koncentrowała się na potrzebie wirtualnych testów walidacyjnych i standaryzacji rozwoju pojazdów autonomicznych (AV). Kontynuacją konferencji były dwa panele dyskuzyjne moderowane przez Luka Palmena z Klastra Silesia Automotive & Advanced Manufacturing. Pierwszy panel dyskusyjny poświęcony była nowym produktom dla pojazdów autonomicznych oraz szansom i wyzwaniom dla firm z sektora motoryzacyjnego w Europie Środkowej.
Okazało się, jak zaznaczył Daniel Martyniuk (Deloitte Poland), że wprowadzenie na rynek pojazdów autonomicznych nastąpi najprawdopodobniej do 2035 r., A nie do 2025 r., jak przewidywano wcześniej. Stworzenie wspólnych ram prawnych w Europie będzie niezbędnym krokiem do dalszego rozwoju sektora pojazdów autonomicznych. Wystąpienie Jana Kamoji-Czapińskiego z Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu dotyczyło możliwości inwestycyjnych w Polsce w sieci branży motoryzacyjnej i AV. Chociaż obecnie w Polsce nie ma przepisów zezwalających na testowanie AV, kraj był w stanie przyciągnąć inwestycje dużych firm z tego sektora.
Kolejną wielką szansę stwarza nowa perspektywa budżetowa UE: Polska jest największym beneficjentem środków unijnych, które, miejmy nadzieję, zostaną wykorzystane do opracowania programów przyciągających więcej inwestycji i rozwoju projektów w branży motoryzacyjnej. Na koniec ekspert wskazał, że Polska ma przewagę nad innymi krajami europejskimi dzięki logistyce i wykwalifikowanej sile roboczej, oferując przy tym konkurencyjne ceny. Główne wyzwania związane z cyberbezpieczeństwem w pojazdach autonomicznych i prawodawstwie UE wyjaśnił Łukasz Rożański z Directorate General ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedśiębiorczości i MŚP, Przemysłu Motoryzacyjnego i Mobilności Komisji Europejskiej. Rozporządzenie Komisji Europejskiej dotyczące cyberataków zostało wydane w 2019 r., ale nie dotyczy wyłącznie pojazdów autonomicznych. W czerwcu 2020 roku przyjęto dwa nowe rozporządzenia, które będą musiały zostać wdrożone wraz z załącznikami i zmianami do ram regulacyjnych UE i powinny zacząć obowiązywać od lipca 2022 rok. Wreszcie, Bart Schields z Olympus Sky przedstawił nową metodologię zarządzania bezpieczeństwem i integralnością samochodów, Zeus Integrity Management Solution (Component Monitoring with Real-time Configuration Management Validation) system umożliwiający ciągłą identyfikację i uwierzytelnianie wszystkich krytycznych komponentów i oprogramowania pojazdów autonomicznych w czasie rzeczywistym.
Druga debata dotyczyła kluczowych kompetencji w zakresie produkcji akumulatorów i lekkich komponentów do pojazdów elektrycznych w Polsce. Czynniki, które czynią Polskę wyjątkowym miejscem do produkcji akumulatorów do pojazdów elektrycznych, wymienili w swoich wystąpieniach Jarosław Kusto (Grupa BMZ) i Jakub Faryś (Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego). Okazuje się, że Polska ma dobry stosunek jakości do ceny, certyfikowaną i dobrze wyszkoloną kadrę, a także 60 firm, które już produkują akumulatory i komponenty. Potwierdził to Marcin Korolec (Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych), który podkreślił, że warto inwestować w elektromobilność w Polsce. Rynek akumulatorów rozwija się i wygląda na to, że nie został dotknięty konsekwencjami pandemii. Przewiduje się nawet, że zapotrzebowanie na akumulatory wzrośnie o 46% w ciągu najbliższych pięciu lat. Następnie do dyskusji dołączył Helmut Wichmann z Coroplast Polska, który wyjaśnił, w jaki sposób dostawcy mogą sprostać wyzwaniom związanym z optymalizacją i znalezieniem lekkich rozwiązań dla pojazdów hybrydowych i elektrycznych.
O przyszłości samochodów hybrydowych i elektrycznych mówił również Rafał Staciwa, FCA Group Poland. Ponieważ UE nie zamierza cofać się we wdrażaniu prawodawstwa w zakresie ochrony środowiska oraz biorąc pod uwagę rosnącą presję ze strony społeczeństwa na redukcję emisji czynników szkodliwych, powstaje nowa podwójna tendencja. Są to samochody elektryczne do jazdy po mieście oraz samochody hybrydowe do pokonywania dłuższych dystansów poza miastem. W najbliższym czasie należy zająć się rozwiązaniem kilku problemów, w szczególności zmniejszyć wagę akumulatorów i wydłużyć ich autonomię. Rafał Budweil z Triggo zaprezentował swój polski mikrosamochód elektryczny. Następnie w debacie udział wziął Łukasz Maliczenko z Electromobility Poland (EMP), firmy, która niedawno zaprezentowała ambitny prototyp pierwszego polskiego samochodu elektrycznego – Izera. Maliczenko powiedział, że EMP pracuje obecnie nad planem uruchomienia za kilka lat produkcji polskich samochodów elektrycznych. Projektowanie i rozwój samochodów elektrycznych jest procesem złożonym i wymaga kilku partnerów biznesowych.
Postawa firmy Electromobility Poland przewiduje podział kompetencji wynikających z przemysłów już istniejących w Polsce, które stanowią ważną bazę dla przemysłu motoryzacyjnego , a także z innych krajów jak na przykład, EMP aktualnie współpracuje z jedną z włoskich firm ‘design’. Ideą Electromobility Poland jest zdobycie już sprawdzonej i niezawodnej technologii a następnie opracowywanie własnych propozycji. Po południu uczestnicy wzięli udział w digital speed business mixer, czyli formacie szybkiego networkingu, w którym mieli okazję zaprezentować swoją firmę i nawiązać nowe kontakty biznesowe podczas pięciu sesji networkingowych online. Organizers IABM2020: Italian Chamber of Commerce and Industry in Poland (CCIIP) Katowice Special Economic Zone (KSSE) Silesia Automotive & Advanced Manufacturing Cluster (SA&AM)
Sponsor IABM2020: Marcegaglia
Partners IABM2020: City of Dabrowa Górnicza City of Sosnowiec Metropolitan Association of Upper Silesia and Dąbrowa Basin (Metropolia GZM) Polish Automotive Industry Association (PZPM) Polish Alternative Fuels Association (PSPA) Polish Confederation Lewiatan Electric Vehicles Promotion Foundation (FPPE) French – Polish Chamber of Commerce British – Polish Chamber of Commerce Advantage Austria Spanish – Polish Chamber of Commerce 

Dołącz do największej włoskiej społeczności przedsiębiorców w Polsce

Jesteś przedsiębiorcą i chcesz przyczynić się do rozwoju relacji biznesowej między Włochami a Polską? Lubisz Włochy i chcesz odkryć miejsce, które pozwoli Ci w pełni poczuć włoską atmosferę w Polsce? Nasze członkostwo jest dla Ciebie.

Elisabetta Caprino
Managing Director