Konferencja „Business Survey Poland” 20.04.2017, Pałac Prymasowski, Warszawa

Home » Aktualności » Konferencja „Business Survey Poland” 20.04.2017, Pałac Prymasowski, Warszawa

Konferencja „Business Survey Poland” 20.04.2017, Pałac Prymasowski, Warszawa

20 kwietnia, 2017

 Polska przyciąga inwestorów zagranicznych wysoko wykwalifikowaną kadrą pracowniczą, szeroką dostępnością poddostawców oraz członkostwem w Unii Europejskiej.  Najgorzej firmy zagraniczne oceniają stabilność polityczno-społeczną kraju i możliwość przewidywania polityki gospodarczej – wynika z 12. edycji Ankiety Koniunkturalnej Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, przeprowadzonej we współpracy z trzynastoma izbami bilateralnymi w Polsce, zrzeszonymi w International Group of Chambers of Commerce. W badaniu udział wzięło 369 firm zagranicznych operujących w Polsce.
Członkostwo w Unii, pracownicy i sieć poddostawców mocnymi punktami atrakcyjności Polski
Pośród 21 czynników atrakcyjności inwestycyjnej stosowanych w badaniu, podobnie jak w ub.r., członkostwo w Unii i kwalifikacje pracowników są czynnikami najlepiej ocenianymi przez firmy zagraniczne operujące w Polsce. Na miejscu trzecim znalazła się ocena jakości i dostępności poddostawców, która awansuje konsekwentnie od kilku lat. Czwartą pozycję w badaniu zajmuje wykształcenie akademickie, a piątkę najatrakcyjniejszych czynników zamyka produktywność i zmotywowanie pracowników.
Lepsza przejrzystość zamówień publicznych, gorsza ocena bezpieczeństwa prawnego, mniejsza elastyczność prawa pracy i dostępność kadr
W 2017 r., lepiej niż w ubiegłorocznym badaniu oceniana jest przejrzystość prawa zamówień publicznych (awans o cztery pozycje w rankingu czynników atrakcyjności) oraz skuteczność walki z korupcją i przestępczością gospodarczą. W porównaniu z ub. r. wyraźnie pogorszyła się ocena dla bezpieczeństwa prawnego. W pytaniu otwartym przedsiębiorcy wskazują na zbyt duże tempo uchwalania ustaw, w tym regulujących funkcjonowanie branż, oraz brak rzetelnych konsultacji projektów ustaw z biznesem.
W 2017 r. gorzej oceniana jest także elastyczność prawa pracy oraz dostępność pracowników.

Najniższe noty dla stabilności polityczno-społecznej i przewidywalności polityki gospodarczej
Podobnie jak w 2016 r., najniższe noty przypadły w br. stabilności polityczno-społecznej oraz przewidywalności polityki gospodarczej w Polsce. Stabilność polityczno-społeczna, która jeszcze w 2015 r. zajmowała pozycję 6. w rankingu czynników, a w 2016 r. spadła na pozycję 20., dalej traci w ocenie inwestorów zagranicznych operujących w Polsce i oceniana jest w br. na 2,39 pkt z pięciu możliwych do uzyskania punktów. Listę 21 czynników zamyka, podobnie jak rok temu, oceniana na 2,24 pkt. przewidywalność polityki gospodarczej.

Bieżąca kondycja gospodarki i perspektywy
Zdecydowana większość respondentów ankiety koniunkturalnej 2017 w Polsce pozytywnie oceniła obecny stan polskiej gospodarki. Ponad połowa (54,3%) wybrała ocenę zadowalającą, a kolejne 32,1% – dobrą. Negatywną opinię wyraziło 13,6% ankietowanych.
Zdaniem ponad połowy respondentów (54,6%) perspektywy dla polskiej gospodarki w 2017 roku nie ulegną zmianie w stosunku do roku 2016. Co piąty przedsiębiorca (21,7%) ocenił perspektywy jako dobre. Źle oceniło je 23,6% ankietowanych.

Przychody i inwestycje firm, zatrudnianie pracowników
W 2017 r., w porównaniu do roku ubiegłego, większość badanych firm zagranicznych w Polsce (59,1%) spodziewa się wzrostu obrotów w swoich przedsiębiorstwach. Ok. 1/3 przedsiębiorców (32,0%) nie przewiduje zmian, a niespełna 9% – spadek przychodów.
45% firm planuje zwiększać zatrudnienie. Niespełna połowa firm przewiduje zatrudnienie na tym samym poziomie jak w ub. r. (49,1%). W porównaniu z ub. r. spadł wyraźnie udział firm przewidujących redukcję liczby pracowników (2016: 9,4%; 2017: 5,7%).
Przedsiębiorcy przewidują też wzrost wynagrodzeń w 2017 r. – średnio o 5%.
O 3,5 punktu procentowego spadł odsetek przedsiębiorców deklarujących większe wydatki na inwestycje (z 36,0% do 32,5%).

Polska druga w rankingu europejskim
Dla 369 firm zagranicznych operujących w Polsce, Polska jest liderem atrakcyjności inwestycyjnej regionu. Równolegle do inwestorów zagranicznych operujących w Polsce, Polskę i inne kraje EŚW oceniło dodatkowo 1365 inwestorów niemieckich, operujących na 15 innych rynkach regionu. W 2017 r., podobnie jak w 2016 r. – w europejskiej próbie badania, Polska zajęła 2. miejsce po Czechach z notą 4,09 pkt. na sześć możliwych do uzyskania punktów. Tym samym, dystans do Czech, które uzyskały 4,13 pkt., wyniósł zaledwie 0,04 pkt. procentowego i zmniejszył się w stosunku do ub.r. Na kolejnych miejscach pierwszej dziesiątki rankingu uplasowały się: Słowacja, Estonia, Słowenia, Łotwa, Chorwacja, Litwa, Węgry i Rumunia.

O badaniu
Badanie przeprowadziła  w lutym 2017 r. Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa we współpracy z trzynastoma innymi izbami bilateralnymi w Polsce, zrzeszonymi w International Group of Chambers of Commerce: amerykańską, austriacką, belgijską, brytyjską, francuską, hiszpańską, irlandzką, kanadyjską, niderlandzką, portugalską, skandynawską, szwajcarską i włoską.  Udział w nim wzięło 369 firm zagranicznych operujących w Polsce. 235 inwestorów pochodziło z Niemiec; 16 – ze Skandynawii; 15 – z USA; 13 – z Włoch, ex aequo po 11 inwestorów – z Francji i Austrii, oraz 9 – ze Szwajcarii. Pozostałą część respondentów stanowili m.in. inwestorzy z Hiszpanii, Holandii, Belgii i Wielkiej Brytanii.
W równolegle prowadzonym badaniu europejskim udział wzięło dodatkowo 1365 firm z kapitałem niemieckim, operujących w 15 innych krajach EŚW, zrzeszonych w niemieckich izbach bilateralnych.
Respondenci badania oceniają kraje regionu EŚW przez pryzmat 21 czynników atrakcyjności inwestycyjnej (punktowanych w skali od 1 do 5) oraz punktują bezpośrednio 20 gospodarek Europy Środkowo-Wschodniej notą w skali od 1 do 6. Wypowiadają się też na temat aktualnej sytuacji gospodarek oraz ich firm i pespektyw ich rozwoju. 

Dołącz do największej włoskiej społeczności przedsiębiorców w Polsce

Jesteś przedsiębiorcą i chcesz przyczynić się do rozwoju relacji biznesowej między Włochami a Polską? Lubisz Włochy i chcesz odkryć miejsce, które pozwoli Ci w pełni poczuć włoską atmosferę w Polsce? Nasze członkostwo jest dla Ciebie.

Elisabetta Caprino
Managing Director