Koronawirus, spis niezbędnych działalności, które nadal będą funkcjonować na terenie Włoch, oraz ich kod ATECO: lista ostateczna

Home » Aktualności » Koronawirus, spis niezbędnych działalności, które nadal będą funkcjonować na terenie Włoch, oraz ich kod ATECO: lista ostateczna

Koronawirus, spis niezbędnych działalności, które nadal będą funkcjonować na terenie Włoch, oraz ich kod ATECO: lista ostateczna

23 marca, 2020

 Oto działalności wraz z odpowiadającymi im kodami ATECO, które w poniedziałek mogą otworzyć zakłady i kontynuować produkcję. Lista została zawarta w dekrecie podpisanym dnia 22 marca przez premiera Giuseppe Contego. ATECO Opis działalności 1 UPRAWY ROLNE, CHÓW I PRODUKCJA PRODUKTÓW ZWIERZĘCYCH 3 RYBACTWO I HODOWLA WODNA 5 WYDOBYWANIE WĘGLA 6 WYDOBYCIE ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO 9.1 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA WYDOBYCIE ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO 10 PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY 11 PRODUKCJA NAPOJÓW 13.96 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TECHNICZNYCH I PRZEMYSŁOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH 13.94 PRODUKCJA SZNURKÓW, LIN, LIN STALOWYCH I SIECI 13.95 PRODUKCJA WŁÓKNIN I WYROBÓW Z NICH WYKONANYCH (Z WYŁĄCZENIEM ODZIEŻY) 14.12 PRODUKCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ 16.24 PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH 17 PRODUKCJA PAPIERU 18 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI 19 WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ 20 PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH 21 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I POZOSTAŁYCH PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH 22.1 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY 22.2 PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH 23.19 PRODUKCJA SZKŁA DO LABORATORIÓW, DO CELÓW HIGIENICZNYCH, DO APTEK 26.6 PRODUKCJA URZĄDZEŃ NAPROMIENIOWUJĄCYCH, SPRZĘTU ELEKTROMEDYCZNEGO, ELEKTROTERAPEUTYCZNEGO 27.1 PRODUKCJA SILNIKÓW, PRĄDNIC, TRANSFORMATORÓW ELEKTRYCZNYCH ORAZ APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ 28.3 PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA 28.93 PRODUKCJA MASZYN STOSOWANYCH W PRZETWÓRSTWIE ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU (WŁĄCZAJĄC CZĘŚCI I AKCESORIA) 28.95 PRODUKCJA MASZYN DO PRODUKCJI PAPIERU I KARTONU(WŁĄCZAJĄC CZĘŚCI I AKCESORIA) 28.96 PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI TWORZYW SZTUCZNYCH I GUMY (WŁĄCZAJĄC CZĘŚCI I AKCESORIA) 32.5 PRODUKCJA NARZĘDZI I WYROBÓW MEDYCZNYCH I DENTYSTYCZNYCH 32.99 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW I ODZIEŻY OCHRONNEJ 32.99 PRODUKCJA TRUMIEN 33 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALACJA MASZYN I URZĄDZEŃ 35 ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ I KLIMATYZACJĘ 36 POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY 37 ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW 38 DZIAŁANIE ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSKIWANIE SUROWCÓW 39 REKULTYWACJA I INNE USŁUGI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI 42 INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA 43.2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, HYDRAULICZNYCH, I INNE PRACE Z TYM ZWIĄZANE 45.2 KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 45.3 HANDEL CZĘŚCIAMI I AKCESORIAMI POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 45.4 KONSERWACJA I NAPRAWA MOTOCYKLI 46.2 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT 46.3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 46.46 SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH 46.49 SPRZEDAŻ HURTOWA KSIĄŻEK, CZASOPISM I GAZET 46.61 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ INNYCH AKCESORIÓW Z TYM ZWIĄZANYCH 46.69 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ TRANSPORTOWYCH 46.69 SPRZEDAŻ HURTOWA URZĄDZEŃ I SPRZĘTU DO UŻYTKU NAUKOWEGO 46.69 SPRZEDAŻ HURTOWA URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I ZAPOBIEGAJĄCYCH WYPADKOM 46.71 SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I SMARÓW DO POJAZDÓW, OLEJÓW DO OGRZEWANIA 49 TRANSPORT LĄDOWY I RUROCIĄGOWY 50 TRANSPORT MORSKI I WODNY 51 TRANSPORT LOTNICZY 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 53 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA 55.1 HOTELE I PODOBNE OBIEKTY J (od 58 do 63) USŁUGI ZWIĄZANE Z INFORMACJĄ I KOMUNIKACJĄ K (od 64 do 66) DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA 69 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA I KSIĘGOWA 70 ZARZĄDZANIE FIRMAMI I DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 71 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 72 BADANIA NAUKOWE I ROZWOJOWE 74 DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 75 USŁUGI WETERYNARYJNE 80.1 PRYWATNA DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA 80.2 USŁUGI ZWIĄZANE Z SYSTEMAMI BEZPIECZEŃSTWA 81.2 USŁUGI ZWIĄZANE Z CZYSZCZENIEM I DEZYNFEKCJĄ 82.2 DZIAŁALNOŚĆ CALL CENTER 82.92 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM NA ZLECENIE 82.99 DYSTRYBUCJA KSIĄŻEK, CZASOPISM I GAZET 84 ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; OBOWIĄZKOWE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNE 85 EDUKACJA 86 OPIEKA ZDROWOTNA 87 POMOC SPOŁECZNA ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM 88 POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA 94 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH 95.11 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH 95.12 NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO 95.12 NAPRAWA I KONSERWACJA INNEGO SPRZĘTU SŁUŻĄCEGO DO KOMUNIKACJI 95.22 NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ GOSPODARSTWA DOMOWEGO 97 GOSPODARSTWO DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW 

Dołącz do największej włoskiej społeczności przedsiębiorców w Polsce

Jesteś przedsiębiorcą i chcesz przyczynić się do rozwoju relacji biznesowej między Włochami a Polską? Lubisz Włochy i chcesz odkryć miejsce, które pozwoli Ci w pełni poczuć włoską atmosferę w Polsce? Nasze członkostwo jest dla Ciebie.

Elisabetta Caprino
Managing Director