Prezentacja inicjatywy „Włoska Solidarność w Polsce” w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej

Home » Aktualności » Prezentacja inicjatywy “Włoska Solidarność w Polsce” w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej

Prezentacja inicjatywy „Włoska Solidarność w Polsce” w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej

10 marca, 2022

9 marca, Sekretarz Generalny Włoskiej Izby Handlowo-Przemysłowej w Polsce, Elisabetta Caprino, wziął udział w posiedzeniu Polsko-Włoskiej Grupy Parlamentarnej.

Na zaproszenie Prezesa Grupy Grzegorza Piechowiaka, Włoska Izba Handlowo-Przemysłowa w Polsce, wraz z Fundacją AVSI oraz Komitetem Towarzystwa Dante Alighieri w Warszawie, zaprezentowała polskim posłom i senatorom, wchodzącym w skład intergrupy, akcję humanitarną: „Włoska Solidarność w Polsce”, która powstała po wybuchu wojny na Ukrainie, jako konkretna odpowiedź na kryzys humanitarny spowodowany wydarzeniami wojennymi.

Oprócz przedstawicieli stowarzyszeń zaangażowanych w tę inicjatywę, w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele grupy zadaniowej Włoskiego Fundacja AVSI, która od kilku dni monitoruje sytuację uchodźców wojennych bezpośrednio na granicy polsko-ukraińskiej. W spotkaniu tym uczestniczył również włoski przedsiębiorca Umberto Magrini, który z pierwszej ręki opowiedział o tym, w jaki sposób włoskie firmy przyjmują ukraińskich uchodźców – kobiety i dzieci.

Akcja humanitarna #WłoskaSolidarność, nad którą oficjalny patronat objął przewodniczący polsko-włoskiej intergrupy parlamentarnej Grzegorz Piechowiak. Patronat ten składa się z dwóch filarów: rzeczowej pomocy humanitarnej, skierowanej do stref objętych wojną za pośrednictwem polskiego i ukraińskiego Caritas oraz pomocy polskim gminom, które starają się jak najlepiej przyjąć uchodźców. Pomoc ta jest możliwa dzięki współpracy Fundacji AVSI z Włoskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych, a także dzięki darowiznom włoskich instytucji, firm i obywateli, którzy hojnie odpowiadają na zbiórkę pieniędzy prowadzoną przez AVSI.

Program Włoskiej Solidarności mobilizuje w całej Polsce firmy włoskie, które hojnie przekazują środki materialne i finansowe na przyjęcie uchodźców z Ukrainy. Podczas spotkania, polscy parlamentarzyści wyrazili wdzięczność Włochom za to, co w tym momencie robią, w sposób skoordynowany i ciągły oraz zapewnili o swoim poparciu dla inicjatywy naszych organizacji, należących do najbardziej reprezentatywnych dla Włoskiego Systemu w Polsce.

Porozumienie podpisane przez Prezesów AVSI Polska – Donato Di Gilio, Włoskiej Izby Handlowo-Przemysłowej w Polsce – Piero Cannas oraz Komitetu Towarzystwa Dante Alighieri w Warszawie – Carlo Paolicelli, jest pierwszym modelem interwencji strukturalnej na poziomie międzynarodowym, stworzonym w Polsce w następstwie ataku wojennego na Ukrainę.

Akcja humanitarna „Włoska Solidarność” wraz z akcją włoskiej dyplomacji pozarządowej w Warszawie została jednogłośnie uznana, przez polskich parlamentarzystów, za ważny znak przyjaźni między naszymi Krajami w tej nowej rzeczywistości historycznej.

Dołącz do największej włoskiej społeczności przedsiębiorców w Polsce

Jesteś przedsiębiorcą i chcesz przyczynić się do rozwoju relacji biznesowej między Włochami a Polską? Lubisz Włochy i chcesz odkryć miejsce, które pozwoli Ci w pełni poczuć włoską atmosferę w Polsce? Nasze członkostwo jest dla Ciebie.

Elisabetta Caprino
Managing Director