Rocznik włoskich firm w Polsce 2012

Home » Aktualności » Rocznik włoskich firm w Polsce 2012

Rocznik włoskich firm w Polsce 2012

10 lutego, 2012

 Druga publikacja nt. wszystkich włoskich podmiotów gospodarczych opracowana przez Comunicazione Polska Sp. z o.o., Stowarzyszenie Italiani in Polonia i KPMG Sp. z o. o. zostanie opublikowana na wiosnę 2012 r. w nakładzie ponad 5000 egzemplarzy i oficjalnie zaprezentowana w Warszawie, Krakowie, Szczecinie, Wrocławiu i Poznaniu. Zostanie nieodpłatnie przesłana do firm zaprezentowanych w roczniku, do włoskich instytucji w Polsce oraz do osób, które zwrócą się z oficjalną prośbą. Rocznik ostanie również rozpowszechniony podczas EURO 2012.
Publikacja ta będzie przydatnym narzędziem w poszukiwaniu nowych partnerów i ma na celu tworzenie nowych współdziałań aby jeszcze bardziej umocnić obecność zjednoczonych włoskich podmiotów na terenie Polski.
Wpis do Rocznika jest bezpłatny dla każdego podmiotu spełniającego następujące kryteria: w przypadku spółek osobowych: włoskie obywatelstwo właściciela; w przypadku spółek kapitałowych: posiadanie udziałów we włoskiej firmie lub włoskie obywatelstwo; posiadanie siedziby w Polsce. Podmioty nie spełniające wyżej wymienionych kryteriów mogą ubiegać się natomiast o wpis do rocznika w postaci ogłoszenia reklamowego.
W celu zwiększenia widoczności w Roczniku 2012 można wybrać ogłoszenie reklamowe zgodnie z ofertą w załączonym formularzu.Członkom naszej Izby przysługuje 30 % zniżki od kwoty wymienionej w cenniku.
Uprzejmie prosimy o przesłanie wypełnionego formularza (załącznego poniżej) z pieczątką i podpisem prawnego reprezentanta w terminie do 10 lutego 2012 r. na adres: ul. Okólnik 11/14, 00-368 Warszawa; drogą mailową: biuro@gazzettaitalia.eu ;
faxem: + 48 22 84 22 080.
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z panem Alessandro Vanzi: alessandro.vanzi@cciip.pl Download PDF

Dołącz do największej włoskiej społeczności przedsiębiorców w Polsce

Jesteś przedsiębiorcą i chcesz przyczynić się do rozwoju relacji biznesowej między Włochami a Polską? Lubisz Włochy i chcesz odkryć miejsce, które pozwoli Ci w pełni poczuć włoską atmosferę w Polsce? Nasze członkostwo jest dla Ciebie.

Elisabetta Caprino
Managing Director