Walne Zgromadzenie Członków

Home » Nadchodzące Wydarzenia » Walne Zgromadzenie Członków

Walne Zgromadzenie Członków

29 czerwca, 2017

Serdecznie zapraszamy członków Włoskiej Izby Handlowo-Przemysłowej w Polsce w dn. 29 czerwca 2017 r. o godz. 07.00 w pierwszym zwołaniu i o godz. 11:30 w drugim zwołaniu we Włoskim Instytucie Kultury w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 72 na Walne Zgromadzenie Członków w postaci zwyczajnego zebrania, aby podjąć uchwały zgodnie z następującym porządkiem obrad:
1. otwarcie obrad Zgromadzenia
2. sporządzenie listy obecności i uprawnionych do głosowania
3. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
4. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2016
5. przedstawienie bilansu za rok 2016
6. zatwierdzenie bilansu i udzielenie absolutorium członkom Zarządu
7. powołanie członków Komisji Rewizyjnej na kadencję 2017-2020
8. prezentacja list do wyborów nowego Zarządu Izby
9. wybory członków nowego Zarządu na kadencję lipiec 2017- czerwiec 2020 i związane z tym formalności
10. wybór Przedstawicieli regionalnych
11. powołanie Sądu Koleżeńskiego
12. ogłoszenie nowo wybranych
13. wolne wnioski
14. zamknięcie Zgromadzenia Download PDF

Ostatnie Artykuły

Dołącz do największej włoskiej społeczności przedsiębiorców w Polsce

Jesteś przedsiębiorcą i chcesz przyczynić się do rozwoju relacji biznesowej między Włochami a Polską? Lubisz Włochy i chcesz odkryć miejsce, które pozwoli Ci w pełni poczuć włoską atmosferę w Polsce? Nasze członkostwo jest dla Ciebie.

Elisabetta Caprino
Managing Director