Webinar CCIIP – „Sektor transportowy – Aktualna sytuacja w logistyce – testimonial”

Home » Nadchodzące Wydarzenia » Webinar CCIIP – „Sektor transportowy – Aktualna sytuacja w logistyce – testimonial”

Webinar CCIIP – „Sektor transportowy – Aktualna sytuacja w logistyce – testimonial”

20/03/2020 Włoska Izba proponuje Państwu serię sektorowych webinar’ów, podczas których członkowie CCIIP dadzą świadectwo tego, w jaki sposób zmienia się ich rzeczywistość biznesowa w czasach koronawirusa. Mamy przyjemność zaprosić Państwa na pierwszy webinar pod tytułem: „Aktualna sytuacja w logistyce – testimonial”, który odbędzie się w piątek 20 marca 2020 o godz.11 Swoje świadectwo dadzą firmy z sektora logistyki: Partners, Idepol Logistics, BCube, Arcese Polska. Załączamy zaproszenie. Webinar odbędzie się w jęz. włoskim.
JOIN THE MEETING LINK: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDZkMzlkMzktYjkwNS00ZjI0LWFhZWMtY2I2NzljMWMxYmMy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b476a24e-a1b3-4ecf-baba-25364eb4ed58%22%2c%22Oid%22%3a%229373b036-aa39-4d86-9f84-3089ac3a7990%22%7d 

Ostatnie Artykuły

Dołącz do największej włoskiej społeczności przedsiębiorców w Polsce

Jesteś przedsiębiorcą i chcesz przyczynić się do rozwoju relacji biznesowej między Włochami a Polską? Lubisz Włochy i chcesz odkryć miejsce, które pozwoli Ci w pełni poczuć włoską atmosferę w Polsce? Nasze członkostwo jest dla Ciebie.

Elisabetta Caprino
Managing Director