Webinar “Road to IABM” #1 – „The new normal in automotive”

Home » Nadchodzące Wydarzenia » Webinar “Road to IABM” #1 – „The new normal in automotive”

Webinar “Road to IABM” #1 – „The new normal in automotive”

07/05/2020 W imieniu Włoskiej Izby Handlowo-Przemysłowej w Polsce, Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i klastra Silesia Automotive & Advanced Manufacturing – organizatorów International Automotive Business Meeting (IABM), mamy przyjemność zaprosić Państwa na pierwszy webinar z serii “Road to IABM”.
International Automotive Business Meeting (IABM) to kluczowe wydarzenie z sektora Automotive, którego celem jest pokazanie zmian w sektorze oraz ich wpływu na łańcuch dostaw. Mając to na uwadze, organizatorzy wydarzenia uznali, że niezbędne jest dostarczenie specjalistycznych i aktualnych informacji dla osób z branży Automotive, aby ci mogli stawiać czoła jednemu z najbardziej niszczących dla przemysłu wydarzeń naszych czasów – pandemii koronawirusa. Webinar “Road to IABM” #1 “The new normal in Automotive” Data: 07.05.2020 Godz. 13:00-15:00 Język: angielski
JOIN THE MEETING LINK:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzNjMjE3ZjctMzY5NC00NDMyLWI3ZmMtMWQ4MDhjNmE0Mjdk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b476a24e-a1b3-4ecf-baba-25364eb4ed58%22%2c%22Oid%22%3a%229373b036-aa39-4d86-9f84-3089ac3a7990%22%7d
Sytuacja w Europie jest krytyczna. W wielu państwach obywatele częściowo lub całkowicie pozostają w domach, a sprzedaż nowych samochodów w Europie Zachodniej spadła w marcu 2020 o 50%. Nie oczekuje się szybkiej poprawy tej sytuacji. Podczas webinaru chcielibyśmy podzielić się naszym doświadczeniem i porozmawiać z Państwem o przyszłości Automotive. Załączamy zaproszenie z agendą spotkania. Download PDF

Dołącz do największej włoskiej społeczności przedsiębiorców w Polsce

Jesteś przedsiębiorcą i chcesz przyczynić się do rozwoju relacji biznesowej między Włochami a Polską? Lubisz Włochy i chcesz odkryć miejsce, które pozwoli Ci w pełni poczuć włoską atmosferę w Polsce? Nasze członkostwo jest dla Ciebie.

Elisabetta Caprino
Managing Director