Webinar z ALBERTO FORCHIELLI „Scenariusze po koronawirusie: jaka przyszłość czeka Europę? Nowe stosunki z Azją i USA”

Home » Nadchodzące Wydarzenia » Webinar z ALBERTO FORCHIELLI „Scenariusze po koronawirusie: jaka przyszłość czeka Europę? Nowe stosunki z Azją i USA”

Webinar z ALBERTO FORCHIELLI „Scenariusze po koronawirusie: jaka przyszłość czeka Europę? Nowe stosunki z Azją i USA”

2020/04/15 Włoska Izba rozpoczęła projekt webinarów sektorowych, podczas których omawiane są tematy ważne dla przedsiębiorców w dobie światowego kryzysu związanego z epidemią koronawirusa. Celem projektu jest dostarczenie specjalistycznych informacji, które przekazywać będą wybrani Członkowie Włoskiej Izby Handlowo-Przemysłowej w Polsce oraz inni goście.
Dzięki wsparciu Core, członka Izby Handlowej, mamy przyjemność zaprosić Państwa na webinar z ALBERTO FORCHELLIM zatytułowany: “Scenariusze po koronawirusie: jaka przyszłość czeka Europę? Nowe stosunki z Azją i Stanami Zjednoczonymi”, który odbędzie się w środę 15 kwietnia o godz. 18 (czas włoski), a prowadzony będzie przez Donata Di Gilio.
Alberto Forchielli www.albertoforchielli.com : przedsiębiorca, dziennikarz i bloger. Ekspert w dziedzinie ekonomii i stosunków międzynarodowych, ze szczególnym zainteresowaniem Chinami, Stanami Zjednoczonymi, Niemcami, południowo-wschodnią Azją i Singapurem. Pełnił funkcję Starszego Doradcy w Banku Światowym w Waszyngtonie. W 2004 utworzył organizację Osservatorio Asia, której celem jest analizowanie i wspieranie relacji gospodarczych między Włochami a rynkiem azjatyckim. Ponadto, jest założycielem, dyrektorem generalnym, członkiem Investment Committee oraz doradcą administracyjnym w Mandarin Capital Management, gdzie kieruje funduszem private equity inwestującym w europejskie firmy eksportujące do Chin.
Załączamy zaproszenie na webinar, który odbędzie się po włosku. Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa wysyłając wiadomość na: annamonika.stepien@cciip.pl Z uwagi na duże zainteresowanie webinarem, wszyscy ci z Państwa, którzy mają pytania do dr Forchelliego, proszeni są o kierowanie ich na adres: annamonika.stepien@cciip.pl najpóźniej do 14 kwietnia do godz. 20.
JOIN THE MEETING LINK: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmNjYTcwOWEtZTcwOC00NTAxLTk2OTktZGQ5ODhkYzA3YTkz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b476a24e-a1b3-4ecf-baba-25364eb4ed58%22%2c%22Oid%22%3a%229373b036-aa39-4d86-9f84-3089ac3a7990%22%7d 

Dołącz do największej włoskiej społeczności przedsiębiorców w Polsce

Jesteś przedsiębiorcą i chcesz przyczynić się do rozwoju relacji biznesowej między Włochami a Polską? Lubisz Włochy i chcesz odkryć miejsce, które pozwoli Ci w pełni poczuć włoską atmosferę w Polsce? Nasze członkostwo jest dla Ciebie.

Elisabetta Caprino
Managing Director